POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

INFORMARE
privind Regulamentul General privind Protecția Datelor

 

 

Din 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (‘’Regulamentul’’).

Scopul principal al acestui regulament este cresterea nivelului de protectie a datelor cu caracter personal si crearea unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date. Astfel, va informam cum protejam datele dvs. cu caracter personal si cum ne insusim prevederile regulamentului prin Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 

DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

Protejarea sferei dumneavoastră private în timpul utilizării site-ul nostru web sau a desfasurarii relatiilor contractuale, precontractuale, de colaborare sau de orice alta natura reprezintă pentru noi un aspect extrem de important. De aceea, vă informăm în continuare în detaliu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Responsabil pentru protecția datelor cu privire la această pagină web este FIDCO CONSULT SRL.
La utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, FIDCO CONSULT SRL. respectă cu strictețe prevederile legale în vigoare privind protecția datelor.
Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine societății FIDCO CONSULT SRL în limitele prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise în continuare.
Prezenta declarație privind protecția datelor se aplică atat utilizatorilor site-ului cat si oricarei persoane care vine in contact cu societatea in calitate de colaborator, angajat, client, furnizor, sau in calitate de persoana interesata in desfasurarea unei relatii intre profesionisti, de munca etc.

Va rugam sa cititi cele de mai jos si sa va exprimati acordul cu privire la acestea.

 

1. Securitatea datelor

1.1 Pentru protecția datelor dumneavoastră, FIDCO CONSULT SRL a luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja aceste date în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat. Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate constant la stadiul tehnicii. În cazul unei încălcări a protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal, care se estimează că vor avea drept consecință un risc major pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vă vom notifica imediat, pe cât posibil într-un interval de 72 de ore.

 

2. Prelucrarea datelor minorilor

2.1 Va punem in vedere în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se refera exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea sistemelor și a instrumentelor, precum și a rezultatelor procesării datelor utilizatorilor care nu au această vârstă minimă este interzisă fără acordul părinților/tutorilor. În cazul în care are totuși loc o procesare a datelor cu caracter personal, vom sista procesarea acestor date odată cu luarea la cunoștință a acestui fapt.

 

3. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

3.1 Datele furnizate de dumneavoastră

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care corespondați cu noi sau completați un formular cu date pe pagina noastră web sau ne oferiti datele dumneavoastra cu caracter personal, in calitate de colaborator, angajat, client, furnizor, sau in calitate de persoana interesata in desfasurarea unei relatii intre profesionisti, de munca etc., vă rugăm să aveți în vedere, faptul că datele menționate de dumneavoastră pe formularul respectiv în mod direct (ex. nume, prenume, adresă poștală, adresă de e-mail, număr de telefon) sau indirect (ex. adresă IP) vor fi prelucrate în scopurile descrise în continuare (a se vedea punctul 4). FIDCO CONSULT SRL. trebuie sa pastreze si sa prelucreze date personale despre persoana vizata (colaborator, angajat, client, furnizor, sau in calitate de persoana interesata in desfasurarea unei relatii intre profesionisti, de munca etc.) pentru:

 

4. Gestionarea relatiilor comerciale

Datele personale pe care FIDCO CONSULT SRL le detine in urma  consimtamantului exprimat in mod expres de catre dumneavoastra, si pe care le va prelucra vor fi utilizate in vederea administrarii relatiilor de contractuale in mod eficient, legal si adecvat pe care le are cu clientii/utilizatorii, inclusiv pentru executarea contractului/aplicatiei si respectarea oricaror cerinte legale aplicabile.

 

5. Urmarirea unor interese legitime

FIDCO CONSULT SRL va putea sa prelucreze datele personale ale dumneavoastra pentru a urmari interesele legitime comerciale, de exemplu, pentru a preveni frauda, in scopuri administrative sau pentru a raporta potentialele infractiuni si nu va procesa datele personale in cazul in care aceste interese prevaleaza intereselor sau drepturile si libertatile dumneavoastra fundamental.

 

6. Protejarea pozitiei Companiei in cazul unei proceduri judiciare

Prelucrări ale datelor

Comunicări directe de marketing

Putem prelucra date cu caracter personal pentru a vă informa în legătură cu produse și servicii, numai in situatia in care v-am informat in prealabil de aceasta prelucrare, in situatiile descrise in contractele specifice. Ca regulă generală, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopuri directe de marketing numai cu consimțământul dumneavoastră prin utilizarea formularului ce se regaseste on-line sau v-a fost inmanat.

Proces decizional automat

Datele cu caracter personal menționate aici nu fac obiectul proceselor decizionale automate, inclusiv stabilirea de profiluri.

 

7. Drepturile persoanelor vizate

Puteți face uz de următoarele drepturi cu privire la procesarea datelor cu caracter personal:

7.1 Dreptul la informații Puteți solicita o confirmare a procesării datelor dumneavoastră personale și a modului în care acestea sunt utilizate.

7.2 Dreptul la corectare În cazul în care procesăm date cu caracter personal incomplete sau incorecte, puteți solicita oricând corectarea sau completarea acestora.

7.3 Dreptul la ștergere Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă scopul pentru care acestea au fost colectate nu mai există, dacă procesarea acestora contravine prevederilor legale, dacă procesarea acestora afectează în exces interesele dumneavoastră sau dacă procesarea se bazează pe acordul dumneavoastră, acord pe care doriți sa-l revocați. Trebuie să rețineți că pot exista și alte motive care să împiedice ștergerea imediată a datelor dumneavoastră, de exemplu, perioade obligatorii de arhivare, acțiuni pendinte, pretenții, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale etc.

7.4 Dreptul la limitarea procesării Aveți dreptul să solicitați o limitare a procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:

  • Contestați corectitudinea datelor dumneavoastră, acest lucru survenind pentru un termen, care ne permite să verificăm corectitudinea datelor dumneavoastră,
  • procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal contravine prevederilor legale, dumneavoastră vă opuneți însă ștergerii acestora si solicitați o limitare a utilizării acestor date,
  • nouă nu ne mai sunt necesare datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prevăzut, dumneavoastră însă mai aveți nevoie de aceste date în scopul executării, exercitării sau apărării unor pretenții legale sau ați contestat procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

7.5 Dreptul la transmiterea datelor Ne puteți solicita să vă punem la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, uzual și lizibil prin mijloace tehnice, în măsura în care procesăm aceste date în baza acordului dumneavoastră sau pentru executarea unui contract între noi, prelucrarea făcându-se prin procese automatizate.

7.6 Dreptul la contestare În cazul în care procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru îndeplinirea unor sarcini de interes public, pentru exercitarea unei autorități publice sau în cazul în care facem referire la necesitatea de apărare a unui interes legitim, puteți contesta procesarea acestor date, în măsura în care există un interes legitim prevalent în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal. Puteți oricând să revocați.

7.7 Dreptul la reclamație Dacă sunteți de părere că am încălcat prevederi ale dreptului român sau european în procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, lezând astfel drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați pentru a putea clarifica întrebările dumneavoastră. Bineînțeles că aveți dreptul să vă adresați Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, accesand site-ul web www.dataprotection.ro.

7.8 Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dumneavoastră, ti-l poti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii, ramanand in continuare valabila.

7.9. Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, va puteti exprima propriul punct de vedere cu privire la acesta si aveti posibilitatea de a contesta decizia.

 

8. Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

In situatia in care FIDCO CONSULT SRL transfera date cu caracter personal furnizorilor de servicii din afara Spatiului Economic European (SEE), transferul va fi efectuat numai daca Comisia Europeana a confirmat ca exista un nivel adecvat de protectie a datelor sau alte masuri de protectie adecvate a datelor (de ex. norme obligatorii privind protectia datelor corporative sau clauze contractuale standard UE), conform informatiilor publice disponibile la data efectuarii transferului.

 

DECIZII INDIVIDUALE AUTOMATE

FIDCO CONSULT SRL nu foloseste decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, care produc efecte juridice care privesc utilizatorul sau care afecteaza pe acesta in mod similar intr-o masura semnificativa.

 

PERIOADA DE STOCARE A DATELOR

FIDCO CONSULT SRL colecteaza date personale ale utilizatorilor atat timp cat este necesar pentru aducerea la indeplinire a relatiilor convenite cu acesta.

Vom păstra datele dvs. cu caracter personal numai pe perioada de timp necesară în scopurile de prelucrare prezentate mai sus și cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În cazul în care Compania consideră că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra datele dvs. cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informat în legătură cu acest aspect.

Aceste drepturi pot fi exercitate direct fata de FIDCO CONSULT SRL. printr-o notificare la adresa din Mun. Bucuresti, Sector 1, str. Calea Grivitei nr.216, bl. I, sc. B, et.12, ap. 46, si vom raspunde in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 30 de zile de la data inregistrarii solicitarii, termen care se poate prelungi in mod exceptional la 60 de zile.

 

9. Date de contact

FIDCO CONSULT SRL, Bucuresti, Sector 1, str. Calea Grivitei nr.216, bl. I, sc. B, et.12, ap. 46

Acord privind procesarea datelor cu caracter personal